Β
      
  Β
   被狗吃了的青春

"笨蛋"
"对啦 我就是笨蛋"
"大笨蛋"
"大笨蛋才会追你这么久"
"你什么都不懂"
"我就是什么都不懂啦"

"让这个世界 因为有了我 会有一点点不一样"

"新婚快乐 我的青春"

you are the apple of my eye

 

喂你好吗

  

Murmur [2]